Časté chyby

Vzepřít × zepřít

V tomto případě je základem slovo „přít“, které je dále obohacováno o různé předpony dle významu, např.: opřít, zapřít apod.

POKRAČUJTE

Jež x již

Oba nabízené tvary mají něco společné. V obou případech se totiž jedná o určitý tvar vztažného zájmena jenž. Je však nutné tvary rozlišovat a umět je správně použít.

POKRAČUJTE

Gnóze × gnose

Tento výraz asi málokdo z nás použije v běžné komunikaci s přáteli. Jedná se o výraz odborný, který se používá převážně v oblasti vědy a filosofie.

POKRAČUJTE

Zkrátka × skrátka

Český pravopis jako přijatelnou a správnou označuje pouze jednu z námi nabízených variant. Při zdůvodňování si můžeme pomoci slovem podobným, a to zkrátit.

POKRAČUJTE

Jakkost × jakost

Při zdůvodňování pravopisu tohoto výrazu se budeme řídit hlavně významem. Námi nabízené podstatné jméno označuje kvalitu něčeho, hodnotu, jedná se vlastně o souhrn vlastností.

POKRAČUJTE