Organizace × organisace

Slovo zdomácnělé (leč přejaté) organizace má základní podobu slova s písmenem z.

Varianta se s (považovaná za dubletu) a je považována za stylově příznakovou – je však také uznávána jako pravopisně správná.

Snažte se v koherentním textu používat jen jednu z variant – prosím nekombinujte je. Nebude se jednat o vážnou chybu, ale není to vhodné.

Příklad:

Naše organizace/organisace se zasloužila o zmírnění hladomoru na jihu Afriky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému