Patos × patoz

Termín patos spadá do oblasti rétoriky. Jedná se o přesvědčovací techniku působením na city.

Je možné používat obě varianty?

Slovo patos má původ v řečtině, kde se píše s „S“. I v češtině se proto na konci tohoto slova používá zásadně „S“ Další možností pravopisu je pathos, opět s „S“ na konci.

Etymologie a význam slova

Slovo patos přišlo do češtiny přes německé Pathos, což je tvar řeckého páthos, tedy „útrapa, nemoc, vášeň, duševní stav“. Slovník spisovné češtiny definuje slovo patos jako hluboké pohnutí mysli, vzrušený stav, prudké vzrušení.

Nebo také jako vzletný způsob mluveného nebo písemného projevu; nadšené, vzletné podání uměleckého díla.

Jedná se tedy o vzletný mluvený projev, kdy řečník působí na posluchače pomocí působení na jeho city za použití vznešeného, citově zabarveného projevu a často i množství metafor.

Synonyma slova patos

Místo termínu patos můžete použít synonyma jako žalostnost, dojemnost, vzletnost, (prudké) vzrušení či lítostivost.

Skloňování podstatného jména patos

Dělení slova: pa-tos

Patos je podstatné jméno rodu mužského neživotného, jehož deklinace probíhá dle vzoru hrad.

jednotné číslo množné číslo
1. pád patos patosy
2. pád patosu patosů
3. pád patosu patosům
4. pád patos patosy
5. pád patose patosy
6. pád patosu patosech
7. pád patosem patosy

Příklady použití ve větě:

Příště bych tě chtěla poprosit o projev bez zbytečného patosu.

Jsem vůči Davidovým patosům imunní.

Kritika, kterou přednesl nebyla ničím jiným než patosem, nehodným akademické půdy.

Patos byl důležitou složkou jak literárního, tak i uměleckého romantismu 19. století.

S kritikou romantismu šla ruku v ruce i kritika patosu, a slovo patetický má nyní značně pejorativní význam.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 474,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému