Hajný × hajní

V tomto případě je asi nejdůležitějším faktorem při rozhodování o správném pravopise to, co vlastně chcete sdělit. Tento specifický tvar bývá někdy pojmenováván jako tzv. zpodstatnělé přídavné jméno. Jedná se o podstatné jméno (označuje osobu, zvíře, věc apod.), které je ovšem netradičně skloňováno podle vzoru přídavného jména (tzv. adjektivní skloňování).

Hajný

To platí i v našem případě. Výraz hajný je označení osoby, tedy z hlediska slovnědruhové platnosti se jedná o podstatné jméno, ale nelze jej skloňovat podle žádného vzoru podstatného jména. Lze skloňovat podle vzoru přídavných jmen – mladý, někdy se vymezují speciální vzory pro skloňování této skupiny: hajný / hajná, průvodčí, telecí. V každém případě pro pojmenování mužského rodu pro osobu, která vykonává práci lesníka, použijeme v jednotném čísle výraz hajný. Pokud by se jednalo o osobu ženského rodu, vytvořili bychom tvar hajná (mladá).

Hajní

Ani výraz hajní ale nemůžeme zatratit a označit za chybný. Hajní (mladí) je tvar 1. a 5. pádu množného čísla od již zmíněného tvaru hajný v čísle jednotném. Proto je možné použít obě z nabízených variant, je však třeba rozlišit mluvnickou kategorii čísla.

Příklady:

Z lesa nás vyhodil hajný, protože jsme rozdělávali oheň mimo vyznačená ohniště.
Po svatbě s hajným se odstěhovala do krásné roubenky na kraji lesa.
Hajní se na podzim účastnili několika honů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému