Zkrmit × skrmit

V případě těchto dvou sloves je pravopisně správná pouze varianta zkrmit. Toto sloveso označuje skutečnost, kdy je krmením (dobytka) spotřebováno krmivo.

Při zdůvodnění pravopisu je možné si pomoci rozšířenou pomůckou – díky předponě z- se ze slovesa nedokonavého (krmit) stává sloveso dokonavé (zkrmit).

Lze si též říci, že se jedná o jistou změnu stavu, která je vždy signalizována předponou z- (zčervenat, zhubnout, zbohatnout atp.) – zde krmit až do stavu, kdy je vše zkrmeno (stav se změnil).

Příklad:

Chovatelé letos zkrmili všechny pícniny ještě před začátkem srpna.

Pošli tento příspěvek svému blízkému