Vyplývat × vyplívat

Při psaní tohoto slovesa může dojít ke dvěma chybám. Ta první je psaní i/y po předponě v-. Zde je to velmi jednoduché, píšeme zde ypsilon, protože se jedná o předpony vy/vý, ve které píšeme vždy tvrdé y.

Ve druhém případě píšeme rovněž ypsilon. Sloveso je odvozeno od vyjmenovaného slova „plynout“, proto píšeme vždy tvrdé y i v případech příbuzných ke slovesu – vyplynutí, vyplynout, vyplývající.

Sloveso vyplývat se používá ve významu „být důsledkem, vyvíjet se jako následek něčeho“.

Příklady:

Jedno vyplývalo z druhého.
Z rozhovoru vyplynulo mnoho otázek.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému