Mytra × mitra

Toto podstatné jméno není zcela běžné a je spjato s církevní tematikou. Označuje vyšívanou pokrývku hlavy, která je charakteristická pro církevní hodnostáře katolické církve. Původně se jednalo o čelenku, jež ve starověkém Řecku zdobila některé bohyně, případně bohy.

V tomto období nesla řecký název mitroforos. A právě odtud je odvozen český pravopis slova. I v české variantě bylo zachováno původní „i“ v základu slova, píšeme vždy a pouze mitra. Můžeme si navíc pomoci zdůvodněním, že výraz není součástí českých vyjmenovaných slov po písmenu M, proto musíme napsat „i“, navíc se jedná o slovo cizího původu. Stejně píšeme i přídavné jméno mitrový.

Příklady:

V muzeu jsme viděli nádhernou mitru vyšívanou zlatem a vykládanou drahokamy.
Jiný název pro mitru je infule.

Pošli tento příspěvek svému blízkému