Invence × invenze

Invenci neboli tvořivost charakterizují výjimečné schopnosti, díky nimž můžeme vytvořit unikátní dílo, např. báseň, hudební skladbu aj.

Bez invence by nebylo ani významných vědeckých objevů. Pro invenci je typická nejen originalita, ale také užitečnost – díky ní jsme schopni vyřešit spousty problémů a zodpovědět závažné otázky na poli vědecko-technickém.

Pravopis a etymologie

Slovo invence pochází z latiny a je složeninou předpony in- (v, do) a venīre (přijít). Vzniklo ze slova inventiō (vynalézt) od invenīre (inventum) ve významu přijít na něco. Samotná invence je pak vynalézavost. Správné je pouze psaní INVENCE.

Skloňování

Invence je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. invence invence
2. invence invencí
3. invenci invencím
4. invenci invence
5. invence invence
6. invenci invencích
7. invencí invencemi

Synonyma

Synonyma pro slovo invence jsou: vynalézavost, nápad, nápaditost, důvtip, tvořivost, kreativita.

Příkladové věty

Jeho neotřelá básnická invence mě zcela ohromila.

Gaudího invence se vtiskla do celého jeho originálního díla, vzpomeňme si například na jeho velkolepou stavbu Sagrada Familia.

Johann Sebastian Bach napsal krátké polyfonní skladby pro klávesové nástroje, jejich sbírka nese název Invence a sinfonie.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému