Slít × zlít

Zde se opět jedná o problematiku pravopisu předpon s-/z-.

Sloveso slít používáme ve významu spojit tekutiny dohromady. Můžeme si pomoci zdůvodněním, že se jedná o směřování dohromady, stejně jako u slov: shrabat, sbratřit se, spojit, shromáždit se apod. Vždy píšeme předponu s-.

Výraz slít lze také použít ve významu odlít tekutinu (např. slít vodu z brambor). Oproti tomu variantu zlít použijeme ve významu polít se či opít se. Zde sloveso vnímáme jako změnu stavu, proto píšeme s předponou z-.

Příklady:

Slij vodu z konve do do sudu.

Prosím, slij hovězí vývar do menšího hrnce.

Stoupl si omylem pod opak a domů přišel celý zlitý vodou.

Venku hrozně prší. Jsem zlitá od hlavy až k patě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému