Bilion × bilión

Ještě do roku 1993 platilo pravidlo, které udávalo, že přejatá slova s koncovkou -on mají vždy dlouhou samohlásku. V takových slovech jako: balkón, citrón, bujón, stadión, šampión atd. byly jediné pravopisně správné varianty.

Po nové kodifikaci, právě v roce 1993, došlo k zásadní změně zápisu těchto slov; nyní je můžeme psát jak s dlouhou samohláskou, tak i krátkou. Nemění to nijak jejich význam.

Stejné pravidlo se týká i našeho biliónu, lze ho psát oběma způsoby. Důležité je, abyste v rámci jednoho textu nestřídali obě varianty slova, doporučujeme si vždy vybrat pouze jednu. Bilion je milion milionů, jedná se tedy o základní číslovku. Podle Wikipedie vytvořil toto slovo koncem 15. století francouzský matematik Jean Adam z latinské předpony bi- (dvojitý) a slova –„-lion“, znamená tedy (milion)2.

Příklady:

Naše těla se skládají ze 70 bilionů drobných buněk.
Škody půjdou do stovek miliard, zřejmě i do biliónů korun.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému