Výhružka × vyhružka

Námi nabízený výraz je odvozen od slovesa vyhrožovat, které píšeme s krátkým „y“ v základu slova.

Při psaní podstatného jména máme ale dvě možnosti — můžeme napsat výhružka s dlouhým „ý“, ale i vyhružka s krátkým „y“. Výraz výhružka je zřejmě používán častěji, ale mezi oběma slovy není významový rozdíl. Slovo výhružka / vyhružka je řazeno mezi podstatná jména a používá se pro označení hrozby či výstrahy.

Příklady:

Snažil se vynutit si přátelství výhružkami / vyhružkami.

Škola byla evakuována kvůli výhružkám / vyhružkám a podezření na umístění bomby.

Pošli tento příspěvek svému blízkému