Revolver × revolvér

Tato dvojice slov nás může zmást, pravopisně správně je ale pouze první varianta – revolver.

Problém u tohoto slova nastává především tehdy, když se jej snažíme vyslovit, mnoho lidí používá různé asimilační a disimilační podoby, jako například levorver / levorvér, levolver / levolvér apod., protože se v jednom slově několikrát opakují likvidy, které se při výslovnosti snadno zamění. S tímto jevem se můžeme setkat například v knize Bylo nás pět od Karla Poláčka: „Éda měl pušku, levolvér a kapsle, divoce koukal a mluvil hlubokým hlasem.“

Přitom stačí využít mnemotechnickou pomůcku, například: revoluce – revolver. Všimněte si, že podobně jako je slovo revoluce krátké, je tomu i tak u našeho slova revolver.

Revolver je ruční střelná zbraň s otočným zásobníkem pro náboje. Slovo pochází z anglického revolve, což v překladu znamená otáčet (se) nebo kroužit. Podstatné jméno revolver je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Tyto kapesní revolvery se vyráběly od roku 1871 do roku 1879 a celkem se vyrobilo asi 30 000 exemplářů.
Útočník se chopil revolveru a snažil se svého protivníka zastřelit.
Zajímavý revolver od méně známé a méně proslulé americké firmy jsme potkali u zahraničního sběratele.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích – puška na 100 metrů a revolver na 15.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
POLÁČEK, Karel. Bylo nás pět. 1. vydání v této podobě. V Praze: Albatros, 2016. 303 stran. Knihovna pro děti 21. století; svazek 1. ISBN 978-80-00-04409-5. ERHART, Adolf a VEČERKA, Radoslav. Úvod do etymologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 304 s.
Pošli tento příspěvek svému blízkému