Zběhlý × sběhlý

V spisovném jazyce lze užít obě varianty, lze tedy napsat zběhlý i sběhlý, je ale nutné tato přídavná jména použít ve správném kontextu.

Tvar zběhlý může označovat osobu, která opustila nějakou činnost (zběhnout ze studií), častěji se však pojí s opuštěním vojenského útvaru – voják, který zběhl, dezertoval. Druhým významem je pojmenování osoby, která se v něčem vyzná, je znalý a dovedný ve svém oboru.

Předpona „z“ je zde vysvětlována změnou stavu. Pro zapamatování druhé varianty – sběhlý lze aplikovat pomůcku směřování shora dolů nebo dohromady, proto předpona „s“. Výraz sběhlý totiž užíváme pro někoho, kdo sběhl, (seběhl dolů nebo se během seskupil dohromady).

Příklady:

Zběhlý voják prchal přes hranice státu.

Byla zběhlá v matematice a čtení.

Na pastvě bylo vidět stáda sběhlého dobytka.

Pošli tento příspěvek svému blízkému