Slanečky × slanečci

Tato dvojice působí velmi často problémy. Jedná se podstatná jména, která se mohou objevovat v obou podobách. Existuje varianta slanečky i slanečci; oba tvary se používají pro označení rybího výrobku, konkrétně nasolených sleďů, jedná se tedy reálně o neživé věci.

Pravopisně však situace není tak jednoznačná. Výraz slanečky je zakončen koncovkou gramaticky neživotnou, což se poté projeví i ve shodě přísudku s podmětem – bude psáno „y“. Naopak slanečci jsou variantou se zakončením charakteristickým pro kategorii životnosti, ve shodě přísudku s podmětem bude psáno „i“. Stejná pravidla platí i u dalších podstatných jmen vytvořených příponami -tel nebo -ec, významově rovnocenné jsou např. dvojice: ledoborce i ledoborci, ukazatelé i ukazatele, činitele i činitelé apod. U těchto dvojic je vždy nutné rozlišit gramatickou životnost a neživotnost slov dle konkrétního zakončení.

Příklady:

Slanečky se přes noc odležely v octě.
Slanečci se přes noc odleželi v octě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému