Bilaterální × bylaterární

Pojem bilaterální znamená, že se něco vztahuje ke dvěma stranám; že je fungující a vzniklý mezi dvěma stranami nebo uzavřený dvěma stranami.

V lékařství pojem bilaterální znamená, že se něco týká obou stran těla nebo obou párových orgánů.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu bilaterální podává následující výklad.

Bilaterální neboli dvojstranný pochází z latinského bilaterālis. Bilaterālis je složeno z předpony bi- (latina; dvoj-) a laterālis (boční) od latus (strana, bok).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a ustálilo se v podobě BILATERÁLNÍ (bi-laterālis), což je jediný správný způsob zápisu.

Skloňování

Bilaterální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. bilaterální bilaterální bilaterální bilaterální
2. bilaterálního bilaterálního bilaterální bilaterálního
3. bilaterálnímu bilaterálnímu bilaterální bilaterálnímu
4. bilaterálního bilaterální bilaterální bilaterální
5. bilaterální bilaterální bilaterální bilaterální
6. bilaterálním bilaterálním bilaterální bilaterálním
7. bilaterálním bilaterálním bilaterální bilaterálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. bilaterální bilaterální bilaterální bilaterální
2. bilaterálních bilaterálních bilaterálních bilaterálních
3. bilaterálním bilaterálním bilaterálním bilaterálním
4. bilaterální bilaterální bilaterální bilaterální
5. bilaterální bilaterální bilaterální bilaterální
6. bilaterálních bilaterálních bilaterálních bilaterálních
7. bilaterálními bilaterálními bilaterálními bilaterálními

Příkladové věty

Právě proděláváte bilaterální zápal plic, proto je vám tak zle.

Měl bilaterální selhání ledvin.

Tyto dvě firmy jednají na bilaterální úrovni.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – bilaterální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=bilater%C3%A1ln%C3%AD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému