V celku × vcelku

Také v tomto případě lze psát „vcelku“ i „v celku“, ale pozor na to, význam není týž. Jak to tedy je?

Pravopis a etymologie

Vcelku (psáno dohromady) patří mezi příslovce a jeho význam je: celkem, úhrnem, též zhruba, přibližně a v podstatě. Vcelku taktéž patří mezi modální částice s určitým omezovacím významem (máš vcelku pravdu).

V celku (zvlášť) je spojení předložky v a podstatného jména celek (6. pád čísla jednotného → v celku).

Český etymologický slovník nám k heslu celek (v celku) uvádí následující výklad.

Slovo celek je příbuzné se slovem celý (celek, celkový, celkem, zacelit, scelit). Celý má původ ve slovanských jazycích – polsky cały, rusky célyj, srbsky a chorvatsky cȉo, cȉjel, staroslověnsky cělъ.

Praslovanské cělъ (v původním významu neporušený, zdravý) je spjato se staropruským kailūstiskan (zdraví), gótským hails (zdavý), německým heil (zdravý), anglickým whole (celý) a heal (hojit se, zacelit se) a zřejmě též souvisí se staroirským cēl (šťastné znamení). Vše vychází z indoevropských jazyků.

Skloňování

Celek patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. celek celky
2. celku celků
3. celku celkům
4. celek celky
5. celku celky
6. (v) celku celcích
7. celkem celky

Příkladové věty

Akce se zúčastnilo vcelku čtyři sta padesát lidí.

Na mou oslavu dorazilo vcelku pět lidí.

Knihy se zatím prodalo vcelku tisíc pět set kusů.

Neporcujte to, chci to v celku.

Ten tvrdý sýr kup v celku, uděláme si smažák.

Ale jo, s tvým výsledkem jsem vcelku spokojená.

Je to vcelku příjemná hudba, ale raději mám Beethovena či Vivaldiho.

Dejte mi salám Vysočina v celku

Neboj, komise je vcelku vstřícná, u zkoušky ti určitě nikdo nebude chtít podrazit nohy.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – vcelku. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vcelku Internetová jazyková příručka – celek. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cele
Pošli tento příspěvek svému blízkému