V celku × vcelku

Obě varianty jsou správné, ale tato dvojice se liší významově – u spřežky došlo k posunu významu. Spřežku vcelku použijeme v případě, kdy chceme použít slovo ve významu celkem.

Spojení předložky (v) a podstatného jména (celek) je možné použít v případech, kdy se ve větě řeší celistvost nějaké věci.

Příklady:

Je to vcelku příjemná hudba, ale raději mám Beethovena či Vivaldiho.

Dejte mi salám Vysočina v celku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému