Konfigurace × komfigurace

Pojem konfigurace je hojně rozšířen napříč různými vědními obory od astronomie (rozmístění nebeských těles, zvláště pak planet), přes chemii (prostorové rozmístění atomů v molekule), až po geologii (výšková členitost terénu). Stejně tak lze konfigurovat software a svou konfiguraci mají také pevné a pohyblivé součásti letadel. Konfigurací totiž označujeme určité seskupení či uspořádání něčeho. Vědu a techniku však nechme stranou. My se budeme zabývat tím, jak se slovo správně píše a proč.

Pravopis a etymologie

Původ slova konfigurace najdeme v latině, a to konkrétně ve slově cōnfigūrātiō od cōnfigūrāre, jako složenina slov kon- a figura. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní – konfigurace.

Skloňování

Konfigurace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která se skloňují podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. konfigurace konfigurace
2. konfigurace konfigurací
3. konfiguraci konfiguracím
4. konfiguraci konfigurace
5. konfigurace konfigurace
6. konfiguraci konfiguraci
7. konfigurací konfigurací

Synonyma

Synonyma ke slovu konfigurace jsou: seskupení, uspořádání, rozmístění, také sestava či kombinace.

Příkladové věty

Nutně potřebuji konfigurovat svůj nový router, už včera bylo pozdě.

Elektrony uvnitř vyhaslé hvězdy jsou schopné zastavit pomocí své stabilní konfigurace působení gravitační síly a dokáží tím zabránit jejímu zhroucení do černé díry.

Přestože jsem před sebou měla rozloženou mapu oblohy, která jasně ukazovala konfiguraci hvězd i planet, byla jsem ztracená a Mars bych nenašla, ani kdyby na mě mával.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému