Z ticha × zticha

Námi nabízené varianty jsou obě správně. Pojďme se ale podívat na zoubek oběma výrazům zvlášť a poté dohromady.

Výraz z ticha je spojení předložky a podstatného jména.
Výraz zticha je příslovce ve významu bez mluvení, bez hluku

Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky. Příslovečné spřežky píšeme dohromady, jako jedno slovo. Zda se jedná o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve výkladových slovnících (Pravidla českého pravopisu nebo Slovník spisovné češtiny).

Příklady:

Ta paní si pak sedla na lavičku naproti nám a byla po celou dobu zticha.

Čtvrtek se v práci vleče, šéf je zticha a záhadný.

Je kouzelná i fascinující, když z ticha vystupuje a do ticha se opět navrací.

Jakmile se z ticha vynoří první blesk přicházející bouře, zmáčkne spoušť nebo začne natáčet.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020]. Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému