Beze změny × bezezměny

Z této dvojice je pravopisně správná pouze podoba beze změny, psáno zvlášť.

Jedná se totiž o dvě samostatná slova – předložku „bez“ a podstatné jméno „změna“ ve 2. pádě. Toto slovo neutvořilo spřežku jako jiná slova podobná (například slovo bezpochyby nebo bezesporu lze psát i dohromady), je tedy nutné respektovat pravopis a psát výrazy odděleně.

Příklady:

Celou základní školu jsem prošel beze změny třídního učitele.

Počasí je venku opět beze změny.

Pošli tento příspěvek svému blízkému