Hobby × hoby × hobi

Pojmem hobby označujeme zálibu či koníček, kterým se lidé zabývají ve svém volném čase, a to čistě pro potěšení, nebo v rámci seberealizace. Hobby neslouží k obživě, ačkoliv pro některé lidi může být koníčkem i jejich práce.

Pravopis a etymologie

Slovo hobby pochází z anglického hobby s významem záliba či koníček. Hobby vzniklo ze slov hobby-horse, což je dětský koník (i koník na kolotoči). V přeneseném významu jde o oblíbené téma či utkvělou myšlenku.

Slovo bylo přejato do českého jazyka ve svém původním zápisu. Časem se však počeštilo do podoby hoby. Pravidla českého pravopisu tak umožňují psaní obou variant – hobby i hoby. Podle úzu převažuje varianta hobby.

Skloňování

Hobby patří mezi podstatná jména rodu středního, která jsou nesklonná. (V 7. pádě jednotného čísla lze psát hobbym.)

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. hobby hobby
2. hobby hobby
3. hobby hobby
4. hobby hobby
5. hobby hobby
6. hobby hobby
7. hobby (hobbym) hobby

Synonyma

Synonyma ke slovu hobby jsou: koníček, záliba, libůstka.

Příkladové věty

Jsem kutil a práce se dřevem se rychle stala mým hobby.

Zahrada je moje hobby, které mi zabere všechen volný čas.

Co je tvým hobby? Já rád hraji na klavír.

Už v mládí se zaměřil pouze na své hobby, a to ho dnes živí.

O modelářství, tedy o svém hobby, kterému se věnuji od dětství, bych dokázal mluvit celé hodiny.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – hobby. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hobby
Pošli tento příspěvek svému blízkému