Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě - diktáty

0% Splněno
63 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Nedaří se vám splnit tato cvičení na 100 %? Zopakujte si pravidla pro bě/bje a vě/vje a mě/mně. Pokud si myslíte, že umíte skvěle všechny zákonitosti psaní těchto pravopisných jevů, můžete se naplno pustit do našich diktátů a cvičení v této kategorii.

Skupiny bě-, vě- se učí žáci v 5. ročníku základních škol. Nejedná se o pravopisně složité učivo, je ale důležité věnovat mu náležitou pozornost. Připravili jsme pro vás jednoduchá i obtížnější cvičení zaměřená výlučně na psaní správných skupin bě/bje, vě/vje a mě/mně.

Jak psát správně skupiny bě/bje a vě/vje?

Základní pravidlo nám říká, že v kořenu slova píšeme vždy -bě, -vě. Skupiny -bje a -vje píšeme pouze tehdy, když je -b nebo -v součástí předpony. Jen tam, kde se setkává předpona ob- a v- s kořenem začínajícím na je-, píšeme bje, vje.

Příklady:

bje vje
objet vjezd
objíždět vjet
objetí vjem
objem vjedno

Skupiny vyslovované [bje, vje] píšeme většinou bě, vě

Příklady:

běh věnovat
oběd závěj
běsnit světlo
běloch svědek

Skupinu vyslovovanou [pje] píšeme vždy pě, protože v češtině žádná předpona nekončí na p: zpěv, zpět, napětí

– vždy ě
vě x vje – předpona v-, základ slova začíná na je, např. vjezd, vjet, vjem.
bě x bje – předpona ob-, základ slova začíná na je, např. objezd, objednávka, objet (dokola) x oběd, objevit, objetí (matky) x hodně obětí (oběť), objednatel, (objekt, objektiv, objektivita).

Zopakujte si úplná pravidla pro bě/bje a vě/vje.

Psaní mě a mně

Článek o pravopisu mě/mně naleznete na našich stránkách v rozsáhlé podobě, ale zkusili jsme pro vás připravit rychlé shrnutí:

-mě-

Skupinu vyslovovanou [mňe] píšeme většinou : měsíc, uměl, země, město, měřit, měnit, mělký, v Říme apod. Pamatujte si, že slovo tamější je odvozeno od slova tam, nikoli od slova tamní.

-mně-

Jen tam, kde je souhláska n součástí mluvnické stavby slova, píše se mně. Např. rozumný – rozumně, uzemnit – uzemnění, domnívat se – domněnka. Zapamatujte si příbuzná slova, jimiž odůvodňujeme psaní slov s mně:

domnívat se – domněnka, domně
zapomene, zapomíná – zapomněl
vzpomene, vzpomíná – vzpomněl
připomene, připomíná – připomněl
pomni (=pamatuj) – pomněnka