Fundovaný × fandovaný

Pojem fundovaný znamená hmotně, ideově či vědecky podložený a podepřený; také se tímto pojmem označuje zajištěnost podniku.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu fundovaný podává následující výklad.

Fundovaný pochází z latinského fundāre (zakládat, upevňovat) od fundus (základ, půda).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby fundovaný, což je jediný správný zápis.

Přestože by se mohlo zdát, že jde o příbuzné slovo ke slovu fanda (fanoušek), není tomu tak. Fanoušek je expresivně zabarvený novotvar odvozený od anglického fan (náruživý přívrženec sportu, mužstva, zpěváka apod.) z fanatic. Fanatic (fanatický) vzniklo z latinského fānāticus (nábožensky blouznivý) od fānum (svatyně, bohu zasvěcené místo). Slovo fandovaný neexistuje.

Dělení:

fun-do-va-ný

Stupňovaní:

  1. fundovaný
  2. fundovanější
  3. nejfundovanější

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo fundovaný, jsou: zajištěný, podložený, podepřený (hmotně nebo vědecky či ideově).

Skloňování

Fundovaný je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fundovaný fundovaný fundovaná fundované
2. fundovaného fundovaného fundované fundovaného
3. fundovanému fundovanému fundované fundovanému
4. fundovaného fundovaný fundovanou fundované
5. fundovaný fundovaný fundovaná fundované
6. fundovaném fundovaném fundované fundovaném
7. fundovaným fundovaným fundovanou fundovaným
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fundovaní fundované fundované fundovaná
2. fundovaných fundovaných fundovaných fundovaných
3. fundovaným fundovaným fundovaným fundovaným
4. fundované fundované fundované fundovaná
5. fundovaní fundované fundované fundovaná
6. fundovaných fundovaných fundovaných fundovaných
7. fundovanými fundovanými fundovanými fundovanými

Příkladové věty

Pan Karel je fundovaný odborník, neboj, pomůže ti.

Takhle už to dál nejde, měli bychom si zajistit nějakého fundovaného trenéra.

Náš seminář vám poskytne fundovaný přehled o problematice mzdového účetnictví.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – fundovaný. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fundovan%C3%BD
Pošli tento příspěvek svému blízkému