Deklarace × deglaratze

Pojmem deklarace označujeme veřejné vyhlášení, slavnostní prohlášení, projevy, které obsahují politické zásady a principy, mezinárodní smlouvy.

Ve veřejné správě se deklarací myslí vyznačení obsahu a ceny zásilky v dopravě, v celním řízení atp. Ve výpočetní technice deklarací rozumíme určitou část počítačového programu, která vymezí vlastnosti daných objektů.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu deklarovat podává následující výklad.

Deklarovat neboli vyhlásit pochází z latinského slova dēclārāredē- a clārāre s významem „učinit zřetelným“ od clārus (jasný, světlý).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby deklarovat/deklarace. Přípona -ce slova zařazuje k ženskému rodu a adaptuje cizí (zvláště latinské) výrazy, například latinské distribūtiō → distribuce a samozřejmě také naše latinské dēclārāre → deklarace.

Z těchto výše uvedených důvodů je zřejmé, že je správné pouze psaní v podobě DEKLARACE.

Dělení slova:

de-kla-ra-ce

Příbuzná slova:

deklarační, deklarativní (přídavná jména), deklarovat (sloveso)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo deklarace, jsou: vyhlášení (veřejné), projev, oznámení; prohlášení (celní).

Skloňování

Deklarace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. deklarace deklarace
2. deklarace deklarací
3. deklaraci deklaracím
4. deklaraci deklarace
5. deklarace deklarace
6. deklaraci deklaracích
7. deklarací deklaracemi

Příkladové věty

Když jsem si objednala balík z Ameriky, musela jsem vyplnit údaje pro celní deklaraci.

Naše vzájemné vztahy s ostatními státy upravuje deklarace.

Den nezávislosti souvisí s Deklarací nezávislosti Spojených států amerických.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – deklarace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=deklarace Heslář – Slovník afixů. Slovník afixů – Slovník afixů [online]. Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit.19.02.2023]. Dostupné z: http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-ce
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému