Pro tentokrát × protentokrát

Výrazy „protentokrát“ i „pro tentokrát“ patří mezi příslovce. Protentokrát použijeme, chceme-li říct, že je něco jen pro teď, pro tuto chvíli. Podobné je také slovo tentokrát.

Pravopis a etymologie

Pro tentokrát můžeme psát zvlášť, ale také dohromady, tedy protentokrát. Oba případy jsou pravopisně správně.

Odpouštím ti, ale jen protentokrát (pro tentokrát).

Protentokrát (pro tentokrát) to udělám za tebe.

Jedná se o příslovečnou spřežku. Pokud váháme nad tím, zda psát dohromady, nebo zvlášť, je jednoduchá pomoc. Stačí se kouknout do Slovníku spisovné češtiny nebo do Pravidel českého pravopisu.

Pokud v příručkách daný výraz nenalezneme, v mnoha případech jde o dvě samostatná slova. Je dobré, když výraz zkontrolujeme i v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky (www.prirucka.ujc.cas.cz), kde jsou někdy slova, která jinde nejsou → protentokrát ☺

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz protentokrát, jsou: pro teď, pro tuto chvíli, tentokrát.

Příkladové věty

Fajn, protentokrát ti s tím pomůžu.

Pro tentokrát ti to odpustím.

Když viděla synův zoufalý pohled, zželelo se jí ho, a tak šla protentokrát s ním.

Pavla z toho protentokrát vynecháme, už tak má dost starostí s rodinou.

Máma se výjimečně nabídla, že mi pohlídá syna, takže starost – kam s ním – byla protentokrát zažehnána.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – protentokrát. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=protentokr%C3%A1t
Pošli tento příspěvek svému blízkému