Šarže × šarše

Slovo šarže pochází z francouzštiny a označuje vojenskou hodnost nebo výrobní dávku. Š a Ž jsou párové souhlásky, co se znělosti týče.

Správně je tedy zápis šarže. Označení „šarše“ tedy nejspíš vzniklo jako nesprávný fonetický přepis a není považováno za pravopisně korektní.

Příklady:

Tento produkt nesmíte pustit do oběhu – má špatné číslo šarže.

Byl degradován, protože jeho chování a výkony neodpovídaly jeho šarži.

Pošli tento příspěvek svému blízkému