S. r. o. × s. s r. o. × spol. s r. o.

Na první pohled se může zdát, že při psaní zkratek se toho vlastně nedá až tak moc zkazit. Pravdou ovšem je, že v užívání správných podob zkratek a zkratkových slov má nejeden Čech pořádný zmatek. Bonbonkem mezi zapeklitými zkratkami je slovní spojení „společnost s ručením omezeným“, které je možné zkrátit hned třemi způsoby.

Nejprve trocha teorie

Obecně rozlišujeme zkratky iniciálové (T. G. M. – Tomáš Garrigue Masaryk), zkratková slova (Čedok – Česká dopravní kancelář), zkratky titulů a hodností a tzv. čistě grafické zkratky, 
ke kterým náleží právě zkrácená podoba „společnosti s ručením omezeným“.

Čistě grafické zkratky jsou tvořeny převážně vypsáním prvního písmene z daného slova 
(r. – rok) či ze slov určitého slovního spojení (n. l. – našeho letopočtu). Dále je tyto zkratky možné utvořit vypsáním pro slovo/soustavu slov ve slovním spojení charakteristické skupiny hlásek (str. – strana) či první slabiky (někdy i více slabik). V takovém případě se dbá na to,
 aby daná zkratka končila spíše souhláskou.

Správné varianty psaní

Nyní se podívejme na výše zmiňované tři správné varianty zkratky slovního spojení „společnost s ručením omezeným“:

  1. s. r. o. – Tato podoba zkratky je asi nejužívanější z uvedených možností.
 Písmeno „s“ však v této podobě zastupuje slovo společnost.
  2.  spol. s r. o.
  3. s. s r. o. – Tato varianta se v praxi používá nejméně.

Důležité je pamatovat také na to, že za každým písmenem, které tvoří konečnou zkratku, se píše tečka. Jedinou výjimku zde tvoří předložka „s“, jež zůstává bez tohoto interpunkčního znaménka. Za každou z teček (ale i za předložkou „s“) poté následuje mezera. Problém se správným psaním zkratky „společnosti s ručením omezeným“ komplikuje také norma právnická. V současné době je totiž zvykem v dokumentech právního charakteru tuto a další podobné zkratky psát bez mezer, tedy např. s.r.o.

Pokud zkratka stojí ve větě za názvem společnosti, je potřeba ji z obou stran oddělit čárkami:

„Konkurz na výrobu deskových her vyhrála firma Lotroviny, s. r. o., která letos na českém trhu oslaví deset let!“

Příklady:

Truhlářství Hoblina, spol. s r. o., letos získalo všechny významné zakázky v našem kraji.
Tento film produkovalo studio Polárka, s. s r. o., které předloni získalo ocenění za přínos české kinematografii.
Umělecké kovářství Kovadlina, s. r. o., je tvůrcem překrásných sošek, kterými se mohou těšit všichni ocenění spisovatelé letošního literárního festivalu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému