Předloni × před loni

Psaní tohoto výrazu nás jisto jistě trápit nebude. I zde si můžeme při zdůvodnění vypomoci tím, co víme o tzv. spřežkách.

Spřežka je spojení dvou výrazů, které se často vyskytovaly vedle sebe, v jedno slovo. Předloni psáno dohromady je právě považováno za spřežku, která je složena z předložky před a příslovce loni. Podoba psaná zvlášť se již nevyskytuje a není příliš běžná, výraz se již vžil jako výše zmíněná spřežka. Proto je lepší napsat výraz dohromady.

Příklady:

Jak si mám pamatovat něco, co se stalo už předloni?

Předloni jsme navštívili Paříž.

Pošli tento příspěvek svému blízkému