Strávit × ztrávit

Zde nás opět potrápí mnohdy zákeřné psaní předpon s-, z-.

Jak určujeme psaní s/z u slova strávit?

Existuje mnoho různých pouček a pomůcek, které nám pomou při psaní těchto problematických výrazů pomoci. Některá slova je ovšem nutné si zapamatovat, protože jejich původní význam si již dnes plně neuvědomujeme. Mezi tyto výrazy patří například právě sloveso strávit, které vždy píšeme s „s“ na začátku slova.

Sloveso strávit má několik různých významů. Strávit může označovat proces trávení a vstřebávání potravy do těla, v některých případech se význam používá přeneseně (psychicky něco strávit- duševně zpracovat). Na druhé straně se sloveso strávit používá pro označení trávení času (strávit dovolenou na horách).

V jakých případech píšeme s?

V obou případech ale píšeme strávit s „s“ na začátku. Stejně píšeme i slova příbuzná, např.: stravitelný, strávený apod. Druhá námi nabízená varianta je nesprávná a spisovný český jazyk takovou podobu slova nezná.

Příklady:

Strávila jsem nádhernou dovolenou v Jižní Americe.“

Chtěli bychom strávit líbánky na Kanárských ostrovech.

Moje tělo špatně stravuje syrovou zeleninu.

„Moje tělo dokáže strávit sebetučnější jíldo.“


Video vysvětlení

Pošli tento příspěvek svému blízkému