Portfej × portfrej

Pojmem portfej označujeme pouzdro na listiny (taky kabelu či aktovku). Jedná se o zastaralý význam. Dále slovem portfej označujeme ministerský úřad.

Ministr, který nespravuje žádný úřad je tak zvaným ministrem bez portfeje. Posledním významem slova portfej je zásoba směnek, akcií aj. (portfej cenných papírů), jež představují kapitálovou účast banky na financovaných firmách.

Pravopis a etymologie

Slovo portfej pochází z francouzského portefeuille, což znamená ministerské křeslo. Slovo vzniklo přenesením z původního významu – aktovka či taška na listiny. Portefeuille je složeno ze slovesa porter, tedy nést, a ze slova feuille, tedy listina/list, které pochází z latinského folium s významem list.

Je jen jeden správný způsob psaní, a to PORTFEJ. Portfrej zřejmě vzniklo chybným fonetickým přepisem.

Skloňování

Portfej patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru stroj.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. portfej portfeje
2. portfeje portfejů
3. portfeji portfejům
4. portfej portfeje
5. portfeji portfeje
6. portfeji portfejích
7. portfejem portfeji

Příkladové věty

Nestíhaje, vyrazil z domu a pod paží tiskl koženou portfej plnou lejster.

V trafice si koupil noviny a z náprsní portfeje musel vytáhnout stokorunovou bankovku, protože drobné neměl ani v jedné kapse.

Stal se z něj ministr, ale bez portfeje.

Ministr bez portfeje nemá moc možností, jak by mohl ovlivnit chod celého politického aparátu.

Toho ministra mi bylo vážně líto, když ani portfej nedostal.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – portfej. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=portfej
Pošli tento příspěvek svému blízkému