Slepýš × slepíš

Námi nabízené tvary slov se zdají být stejné, ale nejsou, liší se v psaní y/í. Český pravopis zná obě podoby slov, jedná se ale o slova zcela jiná, která nejsou významově příbuzná. Proto je třeba znát, kdy můžeme napsat slepýš a kdy slepíš.

Slepýš s „y“ je vyjmenované slovo po P a označuje beznohou ještěrku podobnou hadovi.

Slepíš s „i“ je konkrétní tvar slovesa (2. osoba jednotného čísla) od infinitivu slepit, tedy spojovat něco lepidlem či lepicí páskou dohromady. Tento tvar nemá s výše zmíněným živočichem nic podobného, píšeme tedy vždy „i“.

Příklady:

Při procházce v lese jsme narazili na slepýše, ale mysleli jsme si, že je to zmije.

Budeš tak hodná a slepíš mi tu roztrženou stránku páskou?

Markéta slepila roztržený papír.

Pošli tento příspěvek svému blízkému