Rodinné × rodiné

Při psaní tohoto přídavného jména neuděláme chybu, když se zamyslíme nad tím, jak vlastně slovo vzniklo. Výchozím slovem je podstatné jméno rodina, ze kterého po odtržení koncovky -a, zůstal základ -rodin-.

K tomu, abychom mohli vytvořit adekvátní přídavné jméno, je nutné připojit charakteristickou příponu, v tomto případě -ný.  Jednoduše tak vznikne slovo rodinný (rodin +ný), (rodinná, rodinné), toto slovo si žádá psaní zdvojeného „n“, jinak jej napsat pravopisně správně nelze.

Pozor však na záměnu s výrazem rodině s „ě“, v tomto případě by se jednalo o podstatné jméno rodina v 3. nebo 6. pádě.

Příklady:

Celá naše rodina se o Vánocích sejde při tradičním rodinném posezení.
Spory o majetek mohou někdy vážně narušit rodinné vztahy.
Rodinné prostředí mám rád.

Pošli tento příspěvek svému blízkému