Vířivka × výhřivka

Jediný správný tvar tohoto slova je vířivka. Pravopis je v tomto případě zcela jednoznačný a zřejmý, musíme si však slovo správně odvodit a zamyslet se nad jeho významem.

Vířivka označuje typ koupací vany, ve které víří voda, ve které se tvoří vír (ve významu prudkého točivého pohybu). Výraz je tedy odvozen od slovesa vířit, které nepatří mezi vyjmenovaná slova a není tedy důvod, aby se v základu slova psalo „y“.

Rozhodně se však nejedná o odvozeninu ze slovesa vyhřívat nebo vyhřát, jak nás navádí chybný tvar.

Příklady:

Na letošní dovolené jsme měli v ceně zájezdu i vstup do soukromé vířivky.

Vířivka je též někdy označována jako vířivý bazén.

Pošli tento příspěvek svému blízkému