Chlamydie × chlamidie

Tento výraz spadající do lékařské terminologie lze psát pouze jedním způsobem, a to chlamydie. „Y“ uprostřed slova je zdůvodnitelné původním výrazem.

Slovo pochází z latinského Chlamydiae, při přechodu do českého jazykového systému byla zachována původní podoba slova – jedná se o výraz ze specifické terminologické oblasti, u těchto slov je snaha, co nejméně měnit podobu slova. Proto je zachováno „y“ v základu slova. Chlamydie je označení pro nepohyblivé mikroorganismy, velmi často je výraz užíván v množném čísle.

Příklad:

Chlamydie mohou způsobit v těle infekci.

Pošli tento příspěvek svému blízkému