Posléze × po sléze

Tento výraz se řadí k mnoha dalším, které označujeme souhrnně jako tzv. spřežky.

Jedná se o spojení předložky s jiným slovním druhem (např.: podstatným jménem, zájmenem či příslovcem), které se postupem času začalo psát dohromady jako jedno slovo. Do skupiny spřežek patří například i výrazy jako: odnaproti, zasvé, potom, zpravidla apod.

Výraz posléze je tedy možné psát pouze jedním způsobem, a to dohromady. Posléze patří ke slovnímu druhu příslovcí a používá se jako synonymum k výrazům konečně či nakonec. Je možné použít i výraz posléz, který je ovšem v současnosti považován za zastaralý.

Příklady:

Zpočátku se mu nápad nelíbil, ale posléze ho přijal.

Nejprve byl vyvolán Petr, posléze Pavel.

Pošli tento příspěvek svému blízkému