Na slyšenou × naslyšenou

Zde se vás snažíme oklamat jedním ze skupiny slov, která jsou velice často psána chybně. Velice často vidíme tento výraz psán dohromady, což je ale velká chyba.

V tomto případě se totiž nejedná o tzv. příslovečnou spřežku (tedy spojení dvou výrazů v jedno slovo v případech, kdy se opakovaně objevují vedle sebe, např.: potom, doleva apod.), která by vyžadovala psaní dohromady.

Tento výraz za spřežku považován není, a proto píšeme vždy pouze zvlášť jako dvě slova: na slyšenou, stejně tak píšeme i výrazy podobné, např.: na shledanou, na viděnou, na rozloučenou apod. Jedná se o spojení zpodstatnělého přídavného jména a předložky „na“, která se pojí se 4. pádem.

Příklad:

„Přeji Vám hezký den a brzy na slyšenou“.

V telefonu se ozvalo příjemné: „na slyšenou“.

Pošli tento příspěvek svému blízkému