Ku prospěchu × kuprospěchu

Z následující dvojice výrazů je pravopisně správná a přijatelná pouze jedna podoba. Napsat můžeme jen a pouze ku prospěchu (psáno zvlášť).

Jedná se o běžné spojení předložky, která dnes již působí zastarale – „ku“ (má stejný význam jako předložka k/ke) a podstatného jména prospěch (s významem užitek, zisk apod.).

Jedná se o ustálené slovní spojení, proto zde přetrvává zastaralá předložka „ku“ a nebyla zatím nahrazena předložkou jinou. Není žádný důvod psát výraz dohromady jako jedno slovo; pokud budeme chtít vyjádřit, že je něco někomu prospěšné (je mu to k prospěchu), také použijeme výrazy dva, a to předložku a podstatné jméno.

Příklady:

Je to ku prospěchu obou stran.

Založil jsem si sešit na literaturu, který teď používá moje sestra, což je ku prospěchu obou, protože mi do něj píše zápisky.

Zavřít

Pošli tento příspěvek svému blízkému