Najednou × na jednou

S tímto výrazem se často setkáváme na sociálních sítích i v běžném psaném projevu. Víte, jestli správně najednou nebo na jednou? Pravopisně správně je pouze námi nabízená první varianta – najednou. Výraz „na jednou“ se nepoužívá.

Slovo najednou, psané dohromady, je příslovce, které je definováno hned třemi významy:

  1. aniž by to bylo očekáváno
  2. ve stejnou dobu
  3. jedním rázem

Rovněž se jedná o částici modální, která vyjadřuje překvapení s mírnou výčitkou.

Příklady:

Najednou sis vzpomněl!

Často jde o všechny výše uvedené důvody najednou.

Školy se mohou zapojit do obou částí projektu najednou, nebo si vybrat jeden z nich.

Česká národní banka pracuje s několika scénáři najednou.

Žena dokáže dělat velké množství věcí najednou.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému