Redundantní × redundatní

Pojmem redundantní označíme něco, co je nadbytečné, přebytečné anebo nehospodárné.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu redundantní podává následující výklad.

Slovo redundantní má původ v latinském redundāns. Jedná se o tvar přechodníku přítomného od redundāre (být v nadbytku, přetékat, vylévat se).

Slovíčko se skládá z předpony red- (re- z latiny; znovu, opět) a undāre (vlnit se, dmout se) od unda (vlna, voda).

Bylo přejato do českého jazyka a ujalo se ve tvaru redundantní (redundance podstatné jméno) → redundāns – redundantní.

Stupňování:

  1. redundantní
  2. redundantnější
  3. nejredundantnější

Skloňování

Redundantní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. redundantní redundantní redundantní redundantní
2. redundantního redundantního redundantní redundantního
3. redundantnímu redundantnímu redundantní redundantnímu
4. redundantního redundantní redundantní redundantní
5. redundantní redundantní redundantní redundantní
6. redundantním redundantním redundantní redundantním
7. redundantním redundantním redundantní redundantním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. redundantní redundantní redundantní redundantní
2. redundantních redundantních redundantních redundantních
3. redundantním redundantním redundantním redundantním
4. redundantní redundantní redundantní redundantní
5. redundantní redundantní redundantní redundantní
6. redundantních redundantních redundantních redundantních
7. redundantními redundantními redundantními redundantními

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno redundantní, jsou: nadbytečný, přebytečný, nehospodárný.

Příkladové věty

Díky redundantnímu modulu můžeme připojit dva zdroje stejného typu paralelně na výstupní stranu.

Používáte-li aplikace s nadstandardními požadavky na bezpečí provozu, využijte naše redundantní systémy.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – redundantní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 05.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=redundantn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému