Tóra × tora

Jedinou přípustnou variantou dle zásad českého pravopisu je tóra. Výraz je nejen pravopisně ale i významově spjat s hebrejským prostředím. Slovo je odvozeno od hebrejského tōrāh (předpis, zákon, učení), kde je již znatelná délka nad samohláskou „o“.

Při počeštění výrazu byla délka ponechána. Slovo je nyní součástí českého systému a lze jej běžně skloňovat. Jedná se o podstatné jméno označující prvních pět knih hebrejské bible (nebo také pět knih Mojžíšových). Tóra je v podstatě pojmenování pro základní dokument judaismu.

Příklady:

Tóra se skládá z pěti knih: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

Příběh Tóry začíná stvořením světa.

Pošli tento příspěvek svému blízkému