Alej × álej

Alej je skupina stromů, vysázená v řadě, respektive ve dvou řadách, která lemuje cestu.

Je možné používat více variant?

Jedinou správnou formou je ta s krátkým „A“ tedy alej. Slovo álej je nářečním výrazem, který se v některých částech republiky používá (např. na Liberecku), spisovný ovšem není. V písemném projevu důsledně dodržujte krátké „A“.

Etymologie a význam slova

Podstatné jméno alej, pochází z francouzského slova alléem které má původ ve slově aller, tedy jít. Francouzské sloveso aller pochází z latinského ambulāre, jehož významem je procházet se, cestovat.

Synonyma

Místo výrazu alej můžete použít také stromořadí. Technicky je mezi těmito dvěma termíny ale rozdíl. Dle normy ČSN 83 9001 se alejí rozumí dvou a víceřadé stromořadí podél pozemní komunikace.

Alej je dle této normy považována za vyšší formu stromořadí, která vždy lemuje komunikaci po obou stranách, zatímco stromořadí může být i jednořadé a může být doprovodným prvkem i jakéhokoli jiného liniového prvku, než kterým je pozemní komunikace.

Skloňování slova alej

Dělení slova: alej

Alej je podstatné jméno rodu ženského, jehož deklinace probíhá dle vzoru píseň:

jednotné číslo množné číslo
1. pád alej aleje
2. pád aleje alejí
3. pád aleji alejím
4. pád alej aleje
5. pád aleji aleje
6. pád aleji alejích
7. pád alejí alejemi

Použití ve větě:

Prošli jsme krásnou rozkvetlou alejí a uviděli jsme starý mlýn.

První aleje vznikali současně se zakládáním letohrádků.

Musíte jít do lipové aleje a poté zahnout vpravo!

Nezapomeňte, že v té aleji číhá smrtelné nebezpečí.

Pojďme se projít do té nádherné aleje, kterou máte za domem.

Lipová alej na okraji Telče vás zavede k oboře s bílými daňky.

Tradice alejí sahá údajně až do období baroka, kdy vytvářely stín procházejícím vojskům.

Petr dokáže o alejích hovořit celé hodiny.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Slovník nářečí českého jazyka Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 46,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému