Alej × álej

Zde se nejedná o dubletu, pravopisně správně je pouze verze s krátkým a, takže alej. Verze s dlouhým a je slangová.

Alej je dle slovníku řadová výsadba stromů (neboli stromořadí). Mezi jednotlivými stromy se zachovávají stejné rozestupy. Používá se jako oblíbený prvek zahradních architektů pro zvýraznění hranic pozemků, vodních toků a pozemních komunikací.

Příklady:

Musíte jít do lipové aleje a poté zahnout vpravo!

Nezapomeňte, že v té aleji číhá smrtelné nebezpečí.

Pojďme se projít do té nádherné aleje, kterou máte za domem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému