Etika × etiketa

Obě slova jsou správná, liší se ovšem významem. Obě se však vždy s píšou s i (na patvary typu etyka a etyketa prosím zapomeňte).

Zatímco etiketa (původem z francouzského étiquette) zahrnuje pravidla správného chování, etika je teoretickou vědní disciplínou o morálce.

Alternativně se slovo etiketa používá jako označení informativního štítku na obalu mnoha výrobků.

Příklady:

Etika (neboli teorie morálky) by se měla vyučovat už na základních školách.

Pro neznalost základní etikety by neměli některé lidi pouštět do Národního divadla.

Pošli tento příspěvek svému blízkému