Anotace × amotace

Váháte-li nad tím, jak se správně píše anotace, pak čtete správný článek. Níže si vysvětlíme, proč je správné pouze psaní s „n“, jak se anotace skloňuje a jaký je význam tohoto slova (včetně příkladových vět). Tak s chutí do toho.

Pravopis a etymologie

Slovo anotace pochází z latinského adnotātiō (poznámka) od adnotāre (poznámkovat). Jedná se o složeninu ad- a nota (poznámka). Proto je tedy správné pouze psaní s „n“ – anotace.

Význam slova

Anotací označujeme krátkou charakteristiku psaného díla (stručný obsah). Zpravidla v ní uvádíme informace o obsahu, o autorovi, její určení a zaměření textu. Anotaci můžeme napsat ke knize, k článku pro tisk (noviny, časopis), k inscenaci, … Vytváří ji autor sám, redaktor nebo může být napsána i dodatečně, například čtenářem.

Adnotací označujeme připojování poznámek (vysvětlivek) k textu.

Skloňování

Anotace je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. anotace anotace
2. anotace anotací
3. anotaci anotacím
4. anotaci anotace
5. anotace anotace
6. anotaci anotacích
7. anotací anotacemi

Příklady:

Knihy si bez přečtení anotace nekupuji.

Anotace neslouží jen čtenářům, kteří by rádi věděli, o čem kniha bude; svůj význam mají také pro knihovnické účely.

Napiš mi stručnou anotaci své připravované divadelní hry.

Do zítřka mi pošli anotaci článku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému