Devalvace × devalvatze

V původním smyslu označoval pojem devalvace oficiální snížení obsahu drahého kovu (zlatého krytí) v peněžní jednotce.

V dnešní době se devalvací rozumí snižování, pokles kurzu jedné měny v porovnání s ostatními, také znehodnocení měny. Devalvací též označujeme snižování a zpochybnění hodnoty čehokoli obecně.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu devalvace podává následující výklad.

Devalvovat vychází z anglického devaluate (popř. francouzského dévaluer) a to z předpony de- (latina; od, z) a anglického value (cena, hodnota) z francouzského value, což je příčestí trpné ženského rodu od valoir (mít cenu). Pochází z latinského valēre (být silný, platit).

Přípona -c(e) souvisí s podstatnými jmény rodu mužského, ženského a někdy středního, kdy (e) reprezentuje soubor koncovek typických pro vzory soudce, růže a moře. Příponu -ce mimo jiné používáme k adaptaci cizích slov, a to především těch z latiny.

Jediný správný způsob zápisu je tedy v podobě DEVALVACE.

Dělení slova:

de-val-va-ce

Příbuzná slova:

devalvační (přídavné jméno), devalvovat (sloveso)

Synonyma

Synonymum, kterým lze nahradit slovo devalvace, je: znehodnocení.

Antonyma

Opakem slova devalvace je revalvace (zvýšení reálné hodnoty).

Skloňování

Devalvace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. devalvace devalvace
2. devalvace devalvací
3. devalvaci devalvacím
4. devalvaci devalvace
5. devalvace devalvace
6. devalvaci devalvacích
7. devalvací devalvacemi

Příkladové věty

Nikdo tomu nevěřil, ale právě nastala devalvace kurzu amerického dolaru.

Ekonomové se radí, jak zamezit devalvaci.

Devalvace mravních hodnot není v dnešní společnosti nijak neobvyklý jev.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – devalvace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=devalvace
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému