Málokdo × málo kdo

Výraz málokdo píšeme jako jedno slovo. „Málo“ je první část mnoha složených zájmenných výrazů, druhá část může být libovolně obměňována podle toho, co chceme pojmenovat.

Můžeme tak vytvořit slova jako např.: máloco, málokterý, málokde, málokdy atp. Ve všech případech píšeme dohromady, jako jedno slovo, jedná se totiž o složeniny. „Málo“ zde má zcela tradiční význam; vyjadřuje nepatrné množství nebo mizivý počet. Druhou část složeného výrazu můžeme zcela běžně skloňovat (málokoho, málokomu, málokým), první část se nemění.

Příklady:

Vlastní bazén má doma málokdo.

Málokomu se ta tvoje historka zdála pravděpodobná.

Pošli tento příspěvek svému blízkému