Fantastický × fantasktický

Základem pro přídavné jméno fantastický je podstatné jméno fantazie (pocházející z řeckého výrazu fantasma).

Při změně z podstatného jména na přídavné můžeme dojít pouze k jedinému správnému tvaru – fantastický. Jiné varianty jsou pravopisně nepřípustné a nedoporučujeme vám je používat.

Příklady:

Fantastická čtyřka patří k nejoblíbenějším komiksovým filmům.

„Po dnešním zápasu mi bylo fantasticky – neumíš si ani představit, jaké záchvěvy eufórie jsem zažíval!“

Pošli tento příspěvek svému blízkému