Vidět × vydět

V případě této dvojice je pravopis zcela jasný. Můžeme napsat pouze vidět s „i“. Není žádný důvod, abychom v tomto výrazu psali „y“, nejedná se totiž ani o slovo vyjmenované, ani o slovo příbuzné.

Pozor na špatnou domněnku, že se jedná o předponu vy-/vý-! O tomto druhu předpony můžeme hovořit pouze, pokud je možné ji od slova odtrhnout, nahradit předponou jinou a tak vytvořit smysluplné slovo s novým významem (např. vyslechnout, poslechnout, zaslechnout; vyvařit, navařit, zavařit, odvařit apod.).

Zde se ale jednoznačně o předponu vy-/vý nejedná, píšeme proto vždy pouze vidět. „I“ píšeme i ve slovech příbuzných, například vidina, uvidět, je vidno atd.

Příklady:

Musím nosit brýle, poslední dobou nějak špatně vidím.

Těším se na to, až se po prázdninách znovu uvidíme.

Pošli tento příspěvek svému blízkému