Speciální × specielní

Speciální znamená takový, který má zvláštní zaměření, jedinečný charakter a slouží k nějaké určité věci či danému cíli. Jsou speciální předpisy, metody, výcvik (slepečtí psi, armáda), stroje, materiály – cokoli vás jen napadne. V článku níže si ukážeme, jak slovo vzniklo, jeho skloňování i použití v příkladových větách.

Pravopis a etymologie

Speciální pochází z pozdnělatinského slova speciālis neboli zvláštní, které je odvozeno od specere (dívat se).

Slovo bylo vstřebáno do ostatních jazyků, například německé Speziell či francouzské spécial. Odtud byl už jen krůček k včlenění slova do naší mateřštiny, kde se počeštilo do podoby SPECIÁLNÍ, což je jediný možný správný způsob psaní.

Skloňování

Speciální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. speciální speciální speciální speciální
2. speciálního speciálního speciální speciálního
3. speciálnímu speciálnímu speciální speciálnímu
4. speciálního speciální speciální speciální
5. speciální speciální speciální speciální
6. speciálním speciálním speciální speciálním
7. speciálním speciálním speciální speciálním
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. speciální speciální speciální speciální
2. speciálních speciálních speciálních speciálních
3. speciálním speciálním speciálním speciálním
4. speciální speciální speciální speciální
5. speciální speciální speciální speciální
6. speciálních speciálních speciálních speciálních
7. speciálními speciálními speciálními speciálními

Synonyma

Synonyma ke slovu speciální jsou: zvláštní, specifický, mimořádný, výlučný.

Příkladové věty

Tak například každý odstřelovač u nás musí projít speciálním výcvikem.

„Dnešní večer bude speciální, připrav se na to, drahá,“ zašeptal mi při odchodu do ucha.

Ačkoliv jsem studovala matematiku a fyziku se zaměřením na vzdělání pro žáky běžných škol, musela jsem absolvovat i předměty, jako byla třeba speciální pedagogika.

Oblečení pro extrémní sporty je vyrobeno ze speciálních materiálů, které zvládnou náročnost daných disciplín.

Speciálně pro tebe jsem připravil překvapivý dárek plný sladkostí.

„Nebojte se, jste v dobrých rukou. Pan doktor Ševčík je vynikající specialista na břišní chirurgii a má dlouholetou praxi,“ uklidňovala mě sestřička.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému