Nihilizmus × nihilismus

Tento výraz je možné zařadit do skupiny slov, která končí na -ismus/-izmus a samozřejmě pro něj platí stejná pravidla. Všechna slova takto zakončená vždy vyslovujeme s „z“, tedy [izmus].

Při pravopisu však jako základní a neutrální považujeme podobu se „s“, tedy nihilismus. Český pravopis ale jako přijatelnou a správnou připouští i variantu se zakončením -izmus, lze tedy napsat i nihilizmus. Tato podoba je ale mnohem méně zastoupena a používá se zřídka.

A co to ten nihilismus/nihilizmus vlastně je? Slovníky ho definují jako neuznávání jakýchkoli hodnot mravních společenských atp. Slovo je odvozeno od latinského nihil, což v překladu znamená nic.

Pokud chcete tvořit přídavné jméno, pak nihilistický je jediná možná varianta, nihiliztický není pravopisně správně. Podstatné jméno nihilismus/nihilizmus je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Úvodní projev začal slovy o nihilismu a přinesl i duchovní rozměr celému večeru.

Nihilismus a slepá víra také nemají k sobě daleko.

Nietzsche vyhlásil poslední dvě století za věk nihilizmu.

V právním státě nemůže podobný právní nihilizmus projít.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému