Runway × ranvej

Jak nazvete vzletovou a přistávací dráhu – runway, nebo snad ranvej?

Čeština si spoustu cizích slov přizpůsobila k obrazu svému, a to jak po stránce tvaroslovné, tak pravopisné. Toto podstatné jméno se do češtiny dostalo z anglického slova runway, cože bychom mohli rozložit na výraz run = běžet a way = cesta.

V češtině toto slovo můžeme používat buď v již zmíněné formě – runway [ranvej], nebo ve variantě počeštěné: ranvej. Můžete se tedy rozhodnou, pro kterou variantu chcete, chybu neuděláte.

Problém ale nastává ve chvíli, kdy máte určit rod tohoto slova. U počeštěné varianty jsou totiž dva různé způsoby, buď může být toto podstatné jméno rodu ženského, nebo rodu mužského neživotného. Proto si dejte obzvlášť pozor při skloňování, protože 7. pád může mít tvar ranvejí, ale i ranvejem.

Oproti tomu původní slovo runway je vždy rodu ženského.

 Příklady:

Runway letiště je dlouhá dva kilometry a je bez problému možné na něm přistát i v zimě.
Kvůli hluku se totiž vedlejší ranvej nesmí používat mezi půlnocí a pátou hodinou ranní.

Pošli tento příspěvek svému blízkému