Zúčastnit se × zůčastnit se

Při psaní tohoto slova se řídíme poučkami o psaní ú a ů. Základním pravidlem je, že se řídíme dle toho, kde je dlouhé „u“ umístěno.

Je-li dlouhé „u“ na začátku slova, píšeme nad „u“ zpravidla čárku, např.: úděl, úkoly, úsvit, úloha, ústava, úprava, úlomek apod. Je-li dlouhé „u“ uprostřed slova, píšeme nad „u“ zpravidla kroužek, např. pomůcka, borůvka, půlení, kůl, trůn, růst apod.

Samozřejmě ale existují výjimky a jednou z nich je právě naše slovo. I přesto, že se dlouhé „u“ nachází uprostřed slova, napíšeme „ú“ správná varianta je tedy pouze zúčastnit se.

Jednou z výjimek je právě psaní dlouhého „u“ po předponách nebo ve složených slovech, např. trojúhelník (dvě části slova-: troj-úhelník, u slova úhelník je ú na začátku a řídíme se základním pravidlem), neúnavný (předpona „ne“ + únavný), a právě i zúčastnit se (předpona „z“ + účastnit).

Příklady:

Chceš se našeho výletu zúčastnit také?

Marie se zúčastnila akce, kde vystupoval Ben Cristovao.

Děkujeme všem zúčastněným za účast.

Pošli tento příspěvek svému blízkému